uw zoekwoord

Integratie

Wat verstaan wij onder integratie? Onder integratie verstaan wij het koppelen van IT systemen. Een IT systeem is een heel ruim begrip. Dit kan een applicatie zijn (bijvoorbeeld SAP, Siebel of een E-Commerce oplossing), maar ook E-mail, of een bestand welke u aangeleverd krijgt of levert. In het algemeen kan men zeggen dat een IT systeem informatie (gegevens) ontvangt of levert. Met integratie wordt het dus technisch mogelijk om gegevens tussen IT systemen uit te wisselen. Voorbeelden hiervan zijn: het aanleveren van incasso-opdrachten aan een bank, het ontvangen van weborders van uw webwinkel en doorsturen naar een ordersysteem, gegevensuitwisseling met externe partijen.

Wat is er voor nodig om integratie technisch tot stand te brengen? Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Er zijn diverse technische mogelijkheden om dit op te lossen. Vanaf een simpele, pragmatische oplossing tot een oplossing gebaseerd op hoogwaardige technologie zoals een enterprise service bus. Afhankelijk van uw situatie wordt beoordeeld wat het beste is.

Hierbij komt dat er naast technologische middelen ook architectuurmethodes zijn om integratie op een goede manier vorm te geven binnen een bedrijf. Dit te voorkoming van een wirwar van oplossingen welke uitmondt in een onoverzichtelijke, moeilijk beheersbare situatie. Voorbeelden van dergelijke architectuurmethodes zijn SOA (Service Oriented Architecture) en EDA (Event Driven Architecture). Ook hier geldt dat het afhankelijk van de situatie is welke architectuurmethode en tot op welke niveau toegepast moet worden.

Proces en Ingredienten

Bovenstaande figuur toont het proces en de ingredienten voor het "doen van integratie". De figuur pretendeert niet compleet te zijn, maar geeft een beeld. Afhankelijk van uw situatie moet deze al dan niet bijgesteld worden.

In bovenstaande figuur is / zijn:

  • de rode pijl

De fasering van het traject om tot een integratieoplossing te komen.

  • de groene bollen

De “enablers” (ingredienten) voor het integratietraject. Deze stellen u in staat om “integratie te doen”. 

  • Growth (Groei)

De groei: door het integratie traject steeds weer opnieuw te doen groeit uw organisatie in het bedrijven van integratie. Het wordt een geoliede machine, en een standaard proces.