uw zoekwoord

Integratie Advies Diensten

Onafhankelijk Advies

Wij geven u een onafhankelijk advies over uiteenlopende onderwerpen binnen het vakgebied van integratie. De onderwerpen waarbij wij u kunnen adviseren vindt u hier. Mogelijk heeft u al te maken met integratie of zelfs al het nodige in-place, maar zijn er nog steeds zaken die nog niet goed lopen of helemaal niet geregeld zijn. Graag adviseren wij u hierin, of nemen wij met u door waar nog hiaten zijn en hoe deze gevuld kunnen worden zodat "integratie" van A tot Z goed geregeld is.

Audit

Wij voeren een audit uit om de gehele stand van zaken met betrekking tot integratie binnen uw bedrijf te evalueren. Welke informatie levert u dit onderzoek op? Kort gezegd blijkt uit dit onderzoek waar u nu staat, wat de plus- en minpunten zijn, en hoe u verdere verbeteringen kunt gaan aanbrengen. We kijken hierbij niet alleen naar techniek maar ook naar de organisatorische kant. Op onze webpagina "Integratie" vindt u al een scale aan onderwerpen (integratie proces en ingredienten) waar wij tijdens een audit aandacht aan geven. Kortom betekend it een "full body scan" waarbij de "body" alles is wat nodig is voor integratie.

Samen met u bepalen we hoeveel tijd de audit in beslag mag nemen (varierend van enkele dagen tot meerdere dagen), waar speciale aandacht nodig is, en hoe diep we moeten gaan. Na de audit presenteren we u de resultaten. Dit kan in de vorm van een document, presentatie of, indien u wenst, op een meer interactieve manier zoals een workshop. We vinden het belangrijk om vooral met u te bepalen hoe verbeteringen doorgevoerd kunnen worden door concrete vervolgacties. Graag praten we met u wat uw wensen zijn.

Architectuur

Het gaat hier ten eerste om het afstemmen en definieren van een standaard integratie architectuur, welke standaard richtlijnen bevat die voor uw hele bedrijf gelden, en bovenal ook werkt voor uw bedrijf. Wij zijn u van dienst bij het bepalen, definieren en uitdragen van zo'n architectuur. Dit is volgens ons niet een kwestie van een lijfig document afleveren, maar vergt vooral veel communicatie en interactie.

Behalve het vaststellen van een architectuur, moet deze ook nageleefd worden. Ontwerpen en opgeleverde integratie-oplossingen moeten verantwoord kunnen worden aan de hand van deze architectuur. Middelen moeten op een juiste manier ingezet worden, zoals deze door de leverancier bedoeld zijn. Wij zijn u van dienst als het om deze validatie gaat. Graag vertellen wij u meer hier over.

Organisatie

Met organisatie bedoelen wij hoe wij u kunnen helpen om "integratie" (proces en ingredienten) tot een goed geoliede machine te maken. Zodat er voor een ieder duidelijkheid is: wat zijn de stappen, waar staan we nu en wanneer kan de oplossing verwacht worden? Vanuit onze ervaring en expertise definieren we voor uw organisatie een "op maat" werkproces.

Een duidelijk proces verschaft een eenduidigbeeld en transparantie voor het (project) management, en een ieder weet hoe er gewerkt wordt. Behalve het definieren van het proces gaat het er ook om dat het proces gemonitored, geoptimalizeerd wordt. Tevens kan coaching van individuele medewerkers of groepen een goede manier zijn om het proces goed onder de knie te krijgen.

Brugfunctie

Met brugfunctie bedoelen wij de spil tussen business (architectuur, functioneel) en techniek. Veelal bestaat hier een kloof. De business begrijpt IT (de techniek) niet, en IT begrijpt de business niet. Toch is het zo dat de techniek veel mogelijk maakt en met deze mogelijkheden de business veel meer zou moeten inspireren. Daarentegen vraagt de business om oplossingen die op een efficiente manier door de techniek gerealiseerd moeten kunnen worden. Kortom, er is een goede interactie nodig tussen business en techniek, zodat wederzijdse synergie en samenwerking soepel verloopt en zijn vruchten afwerkt. Alhoewel een dergelijke rol nogal eens onder Architectuur of Ontwerp geschaard kan worden, valt deze rol -als het om integratie gaat- vaak letterlijk tussen wal-en-schip. Wij leveren u een dienst waarin deze brugfunctie als een rol vervult wordt.